dotacje OZE 2023

W Polsce z roku na rok rośnie popularność Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), co wynika przede wszystkim z większej świadomości społeczeństwa na temat ochrony środowiska oraz wzrastających kosztów konwencjonalnych źródeł energii. Niemniej jednak, pomimo rosnącej akceptacji dla technologii związanych z OZE, wiele rodzin nadal boryka się z wysokimi kosztami inwestycyjnymi związanymi z wprowadzeniem ich do swojego domu. W odpowiedzi na to, w Polsce powstaje na szczęście coraz więcej programów dofinansowania i ulg, które mają na celu ułatwienie takiej inwestycji. Poniżej przedstawimy Państwu aktualne programy dofinansowania OZE w 2023 roku, omówimy kto może z nich skorzystać oraz jak złożyć odpowiedni wniosek.

Dofinansowanie 2023 – dla kogo?

Inwestowanie w zakup i instalację urządzeń, które wykorzystują odnawialne źródła energii, ma na celu przede wszystkim ochronę środowiska naturalnego, osiągnięcie niezależności energetycznej oraz zmniejszenie kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej i ogrzewania. Jednak, aby uzyskać korzyści z takiego przedsięwzięcia, konieczne jest zainwestowanie znacznej sumy pieniędzy, co dla wielu osób może być dużą przeszkodą. W takiej sytuacji istnieją jednak różne formy dotacji dla odnawialnych źródeł energii, które pozwalają na zmniejszenie wydatków i skrócenie czasu, w którym zwrócą się poniesione koszty.

Co ważne, dofinansowanie OZE jest dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym nie tylko dla gospodarstw domowych, ale także dla rolników, przedsiębiorców, gmin, organizacji pozarządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych jednostek budżetowych, kościołów, związków wyznaniowych czy też uzdrowisk.

 

fotowoltaika Gdańsk spectrum

Program Czyste Powietrze 2023

czystte_powietrze_logoProgram „Czyste Powietrze” ma na celu przede wszystkim zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i poprawę efektywności energetycznej w przypadku budynków mieszkalnych, jednorodzinnych. Co za tym idzie podstawowym celem programu jest efektywne zarządzanie energią poprzez dofinansowanie do przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Co poprzez to rozumiemy?

Dofinansowanie do pieców i kotłów – możemy skorzystać z programu, wymieniając stare kotły na nowe, które spełniają najwyższe normy,
Dofinansowanie na ocieplenie domu – dobra izolacja to połowa sukcesu, dlatego też, by zapobiegać marnowaniu energii i tym samym obniżać rachunki za prąd, możemy wykonać termomodernizację budynku, ocieplając go,
Dotacje na instalacje OZE – mamy tu na myśli głównie mikroinstalacje fotowoltaiczne,
Dotacje na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – jak wynika bowiem z badań, dobrej jakości stolarka okienna i drzwiowa może zmniejszyć wydatki na ogrzewanie nawet o 40%!

Program Czyste Powietrze 2023 – wysokość dopłat

Wysokość dopłat z programu Czyste Powietrze znacznie wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim. Rozszerzono również progi dochodowe, które teraz w gospodarstwie wieloosobowym wynoszą 1894 zł (poprzednio 1564 zł), z kolei w gospodarstwie jednoosobowym 2651 zł (w poprzednim roku 2189 zł). W 2023 roku możemy otrzymać zatem nawet 135 tysięcy zł dofinansowania z programu Czyste Powietrze! Dotyczy to III grupy z intensywnym wsparciem. W przypadku grupy II dotacja kształtuje się na poziomie 99 tysięcy zł, z kolei dla grupy I wynosi 66 tysięcy zł. Cieszyć mogą nas jednak przede wszystkim wzrosty progów dochodowych, dzięki czemu więcej osób jest w stanie skorzystać z rozszerzonego poziomu dofinansowania na termomodernizację i wymianę źródła ciepła.

Program Czyste Powietrze 2023 – dla kogo?

Z Programu Czyste powietrze mogą skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami / współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Jednakże należy pamiętać, że roczny dochód osoby starającej się o dotację nie może przekraczać 135 tysięcy złotych.

Ponadto ubiegający się o wymianę pieców, termomodernizację i instalacje mikroelektrowni fotowoltaicznych zostali podzieleni na trzy grupy.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, jest to:
grupa I, gdzie znajdują się osoby, których roczny dochód wykazany w ostatnim zeznaniu podatkowym nie przekroczył 135 tysięcy złotych (w poprzednim roku było to 100 tysięcy).
– Do II grupy zaliczają się osoby, który dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1894 zł netto, z kolei w przypadku gospodarstwa jednorodzinnego 2651 zł.
– W III grupie, która może liczyć na największe wsparcie, znajdują się z kolei osoby fizyczne, których dochód na jednego członka gospodarstwa nie jest wyższy od 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

dotacja czyste powietrze

Program Mój Prąd 2023

mój prąd Wystartowała właśnie kolejna odsłona bardzo popularnego programu dofinansowań fotowoltaiki dla odbiorców indywidualnych. Mówimy oczywiście o programie Mój Prąd w odsłonie 5.0. W 2023 roku obejmie ona nowe urządzenia, a maksymalna kwota dotacji będzie wynosiła aż 58 tysięcy złotych! Jak wynika jednak niestety z dokumentacji, będzie to najprawdopodobniej ostatnia edycja programu, który został uruchomiony w 2019 roku. Przez cały okres jego trwania zostało wypłacone ponad 400 tysięcy dofinansowań fotowoltaiki na łączną kwotę sięgającą ponad 1,7 mld złotych. Systemy PV, które zostały zbudowane ze wsparciem programu, pozwoliły z kolei zmniejszyć emisję CO2 aż o blisko 2 mln ton!

Dla kogo program Mój Prąd 2023?

W roku 2023 o dotacje z programu Mój Prąd mogą ubiegać się aż trzy grupy odbiorców.

  • Pierwszą z nich są osoby, które rozliczają się z net-billingu i które do tej pory nie składały żadnego wniosku z programu Mój Prąd.
  • Druga grupa to osoby, które rozliczają się za pomocą systemu opustów i również nie korzystały jeszcze ze wsparcia programu. Warunkiem jest jednak przejście na net-billing.
  • Ostatnia grupa, to z kolei osoby, które otrzymały już wcześniej dotacje z programu Mój Prąd, ale zakupiły i przyłączyły system od 01.02.2020 roku, przeszły na net-billing oraz dokupiły urządzenie, które zwiększyło autokonsumpcję i jest ono objęte wsparciem programu Mój Prąd 5.0. Mówimy tu więc o magazynach energii oraz magazynach ciepła.

Mój Prąd 2023 – na co możemy otrzymać dotację?

W roku 2023 datację z programu Mój Prąd możemy otrzymać na następujące inwestycje:
Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW. System musi być dostosowany jednak do zapotrzebowania energetycznego w taki sposób, by roczna ilość wyprodukowanej oraz oddanej energii do sieci nie przekraczała 120% całkowitej energii pobranej w tym samym okresie rozliczeniowym.
Zakup i montaż magazynu energii elektrycznej o pojemności minimum 2 kWh. Warto jednak pamiętać, że cena zakupu i montażu magazynu w przeliczeniu na 1 kW nie może przekraczać 6.000 złotych.
Zakup i montaż magazynu ciepła, czyli zasobnika CWU zasilanego PC lub kotłem elektrycznym. Należy jednak pamiętać, że minimalna pojemność zbiornika lub bufora musi wynosić 20 litrów.
Zakup i montaż pomp ciepła. Zaliczamy pompy typu powietrze – woda, powietrze – woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, a także gruntowe pompy ciepła i pompy ciepła powietrze – powietrze.
Zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS. Warto jednak uwzględnić, że dotacja na ten system przysługuje wyłącznie wtedy, gdy inwestor zdecyduje się także na magazyn ciepła lub magazyn energii.
Zakup i montaż kolektorów słonecznych od 1 do 50 sztuk o łącznej powierzchni czynnej od 0,5 do 30 m2.

Jakie są warunki związane z programem Mój Prąd 5.0?

Do programu Mój Prąd w odsłonie 5.0 kwalifikują się tylko te przedsięwzięcia, które zostały rozpoczęte nie wcześniej niż przed 01.02.2020. Za datę rozpoczęcia inwestycji uważamy z kolei datę opłacenia pierwszej faktury lub paragonu, datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej lub datę montażu innego systemu, który jest uwzględniony w dotacji. Należy pamiętać jednak o tym, że wnioski o dofinansowanie możemy składać dopiero po zakończeniu przedsięwzięcia. Za tę datę uznajemy z kolei czas, kiedy ostatnie urządzenie zostało uruchomione lub opłaciliśmy ostatni dokument płatniczy.

dotacja mój prąd 5.0

Program Moje Ciepło 2023

program moje ciepłoRok temu ruszył nabór wniosków o dofinansowanie z programu Moje Ciepło. Będzie odbywał się on w trybie ciągłym do końca 2026 roku lub do wyczerpania dedykowanej puli pieniędzy. Jest to idealny program przede wszystkim dla osób, które nie dokonują termomodernizacji, lecz budują nowy dom. W ramach programu możemy liczyć na dotację do 45% kosztów, ale nie większą niż 21.000 zł.

Moje Ciepło 2023 – na czym polega?

Głównym celem programu Moje Ciepło jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego oraz energetyki prosumenckiej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w postaci pomp ciepła. Warto jednak podkreślić, że w przeciwieństwie do poprzednich dotacji, ten program jest skierowany głównie do osób fizycznych, które dopiero budują swój dom. Zadaniem programu jest zatem wspieranie zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach. Tyczy się to wszystkich ich rodzajów, czyli pomp ciepła powietrznych, wodnych i gruntowych. Do tej pory zrealizowano już ponad 57.000 inwestycji z pomocą programu Moje Ciepło.

Dofinansowanie z programu – dla kogo?

Beneficjentami programu Moje Ciepło są osoby fizyczne, właściciele i współwłaściciele nowych domów jednorodzinnych, w których dopuszcza się wydzielenia nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie większej niż 20% całej powierzchni budynku.
Co istotne, składając wniosek o pomoc z rządowego programu, nie możemy mieć złożonego już zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego oraz wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Program Moje Ciepło 2023 – wysokość dopłat

Wysokość wsparcia udzielonego z programu Moje Ciepło jest zależna w głównej mierze od dwóch czynników – wyboru rodzaju pompy ciepła oraz posiadania karty dużej rodziny. Wybierając powietrzną pompę ciepła możemy otrzymać maksymalnie 7.000 zł, z kolei instalując gruntową pompę, możemy natomiast liczyć na wsparcie w wysokości 21.000 zł. Należy jednak pamiętać, że w programie uwzględniona jest także karta dużej rodziny. Jeśli jej nie posiadamy, to wówczas procentowy udział dotacji w kosztach kwalifikowanych wynosi do 30%. Jeśli z kolei jesteśmy w jej posiadaniu, to poziom podnosi się do 45%. Budżet programu Moje Ciepło to 600 mln złotych i pochodzi z Funduszu Modernizacyjnego.

dofinansowanie moje ciepło

Agroenergia dla rolników

agroenergiaRolnictwo to jedna z głównych gałęzi gospodarki, które powinna intensywnie korzystać z odnawialnych źródeł energii. Niestety nie każdego rolnika stać na tak duże inwestycje. Dlatego też również i dla tej grupy przewidziano program wsparcia. Agroenergia dla rolników jest więc dużą szansą na znaczne zredukowanie kosztów utrzymania gospodarstwa i okazją na zrównoważony rozwój produkcji rolnej, oparty na ekologicznych rozwiązaniach.

Dla kogo Agroenergia 2023?

Z programu Agroenergia mogą skorzystać dwie grupy odbiorców:
• Osoby fizyczne z prawem własności lub prawem dzierżawy nieruchomości rolnych. Warto jednak pamiętać, że taki potencjalny beneficjent nie może nabyć użytków tuż przed złożeniem wniosku. Wymagane jest bowiem posiadanie gospodarstwa przez okres minimum roku przed rozpoczęciem starań o dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła.
• Osoby prawne, które są właścicielami gruntów rolnych lub je dzierżawią. Podobnie jak w przypadku osób fizycznych, działalność rolna musi być prowadzona od minimum roku.
W jednym, jak i w drugim przypadku łączna powierzchnia użytków rolnych musi być większa niż 1 i mniejsza niż 300 ha.

Agroenergia dla rolników – wysokości dofinansowania i zasady

Wsparcie z programu Agroenergia dla rolników w 2023 roku jest podzielone na dwie części.

Część pierwsza obejmuje mikroinstalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz magazyny energii. Nabór realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze możemy zatem otrzymać na:

Instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy nieprzekraczającej 50 kW, ale też nie mniejszej niż 10 kW oraz przydomowe elektrownie wiatrowe o takiej samej mocy.
Instalacje hybrydowe, które łączą w sobie zarówno fotowoltaikę, jak i instalację wiatrową z pompą ciepła.
Magazyny energii, dostosowane do omawianych powyżej instalacji.

Na powyższe inwestycje przewidziane są oczywiście określone koszty kwalifikowane, które mogą podlegać dofinansowaniu z programu. Dofinansowanie przyjmuje formę bezzwrotnej dotacji i jest uzależnione od mocy planowanej instalacji. W przypadku instalacji o mocy od 10 do 30 kW dotacja wynosi 20% wartości całej inwestycji, ale nie może być większa niż 15 tysięcy złotych.
Z kolei w przypadku instalacji w przedziale od 30 do 50 kW możemy otrzymać do 13% wsparcia, a kwota nie może z kolei przekraczać 25 tysięcy złotych. Również 20% kosztów kwalifikowanych możemy otrzymać na magazyny energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynieść więcej niż 50% źródła energii.

Część druga to nowość, która pojawiła się dopiero w 2021 roku. Obejmuje ona realizację instalacji biogazowych oraz wodnych. Z drugiej części programu Agroenergia możemy skorzystać w przypadku zakupu i montażu:

Biogazowni rolniczej o mocy do 500 kW, wraz z instalacją do wytwarzania biogazu rolniczego.
Elektrowni wodnej o mocy nie większej niż 500 kW.
Towarzyszącego magazynu energii. Należy jednak pamiętać, że tak jak w przypadku części pierwszej, tu również otrzymane środki są uwarunkowane montażem któreś z powyższych instalacji.

Jakie jednak pieniądze jesteśmy w stanie otrzymać na inwestycje z części drugiej? Tu mamy do wyboru pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych lub też dotację do 50% kosztów kwalifikowanych.
Jak wynika z danych NFOŚiGW, kwota alokacji aktualnie wynosi odpowiednio:
• do 48.400 tys. zł – dla bezzwrotnych form dofinansowania,
• do 26.100 tys. zł – dla zwrotnego wsparcia w programie.

Dodatkowo należy pamiętać, że w przypadku pożyczki, może być ona udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od daty wypłaty pierwszej transzy. Ponadto dopuszczalna jest karencja w spłacie rat kapitałowych, ale nie dłuższa aniżeli rok od daty zakończenia inwestycji.

agroenergia dotacja

Ulga termomodernizacyjna 2023

Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów w Europie. Jak wynika z badań WHO, w naszym kraju co roku umiera około 50 tysięcy osób na skutek smogu i wywołanych przez niego chorób. Winę za taki stan rzeczy w głównej mierze ponoszą tzw. kopciuchy oraz piece i kotły niskiej emisji. By zachęcić Polaków do wymiany starych urządzeń, wprowadzono wiele programów dofinansowań, w tym ulgę termomodernizacyjną, która pozwala nam na odliczenie od podstawy obliczenia podatku, kosztów związanych z przeprowadzeniem prac termomodernizacyjnych w domach jednorodzinnych.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej 2023?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać wszyscy Ci, którzy ponieśli koszty związane z przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi po 1 stycznia 2019 roku. Potencjalni beneficjenci muszą być także podatnikami, którzy są opodatkowani 19-procentowym podatkiem liniowym, podatkiem według skali podatkowej (12 lub 32%) lub też ryczałtem od dochodów ewidencjonowanych.

Ponadto beneficjalni powinni:
• Być właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
• Ponieść wydatki związane z termomodernizacją domu jednorodzinnego.

Wsparcia z ulgi termomodernizacyjnej nie otrzymają z kolei osoby, które już wcześniej uzyskały wsparcie z innych dofinansowań ze środków krajowych, odliczyli koszty inwestycji w ramach odrębnych przepisów skarbowych, uleli wydatki na termomodernizację w kosztach lub zostały im zwrócone pieniądze w inny sposób. Niestety ulga nie obejmuje także budynków nowo powstałych.

Ulga termomodernizacyjna – ile możemy otrzymać?

Maksymalna suma, jaką możemy odliczyć z racji ulgi termomodernizacyjnej wynosi 53.000 zł. Jest to kwota nieprzekraczalna i niezależna od tego, ile inwestycji zmodernizowaliśmy. Dobra wiadomość jest z kolei taka, że nie dotyczy ona inwestycji, a podatnika. Dlatego też, jeśli np. jeden ze współmałżonków jest współwłaścicielem domu jednorodzinnego, to każdemu z nich przysługuje ulga w wysokości 53.000 zł, co łącznie całemu małżeństwu pozwala odliczyć aż 106.000 zł!

pompy ciepła gdańsk spectrum