podatek od ogrzewania 2027

Od 2027 roku, w związku z wprowadzeniem systemu ETS 2 (European Union Emissions Trading System), obowiązują prawa do emisji CO2 dla gospodarstw domowych korzystających z paliw kopalnych do ogrzewania, takich jak węgiel czy gaz. System ETS, wprowadzony przez Unię Europejską w 2005 roku, jest unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2. 

Celem tego systemu jest zmniejszenie wytwarzania gazów cieplarnianych, poprawa efektywności energetycznej, a także rozbudowa systemu energetycznego opartego na bezemisyjnych źródłach energii. Rozszerzenie systemu, ETS 2, ma na celu objęcie nowych grup emitujących CO2 do atmosfery.

Zmiany w systemie ETS wpłyną na finanse zwykłych Polaków i obciążą ich dodatkowymi wydatkami. Szacuje się, że opłaty wynikające z nowego systemu dotkną aż 8 milionów Polaków. Obecnie za emisję CO2 płaci jedynie przemysł. 

Nie jest jeszcze dokładnie wiadome, ile wyniesie nowy podatek od ogrzewania, ale mówi się, że korzystający z takiego ogrzewania mieliby płacić 45 euro za tonę emisji CO2. W związku z tym oczekuje się wzrostu cen gazu i węgla.

podatek za ogrzewanie

Co zrobić, żeby nie płacić nowego podatku od ogrzewania?

Najprostszym sposobem jest rezygnacja ze starego pieca lub kotła. Nowy podatek od ogrzewania dotyczy tylko gospodarstw domowych, które nie są zeroemisyjne, czyli ogrzewają się paliwami kopalnymi tj. węgiel i gaz. Nie będzie on obejmował domów korzystających z paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła.

Pomocą służy Krajowy Plan Odbudowy, który przewiduje środki na termomodernizację gospodarstw domowych. Unia Europejska przekazała na ten cel około 3,5 miliona euro. Do planu dojdą również środki krajowe w ramach programu Czyste Powietrze​​. Więcej o aktualnych dotacjach tutaj

To oznacza, że jeśli zdecydujesz się na wymianę swojego starego systemu ogrzewania na system oparty na pompie ciepła, możesz uniknąć płacenia nowego podatku od ogrzewania. Pompy ciepła są technologią bezemisyjną, która może dostarczać ciepło do domu, wykorzystując energię z ziemi, wody lub powietrza, zamiast paliw kopalnych.

Jednakże, jak zauważono, zmiana systemu ogrzewania nie jest tanią sprawą. Dlatego pomoc w postaci środków z Krajowego Planu Odbudowy i programu Czyste Powietrze może okazać się niezbędna dla wielu gospodarstw domowych, które chcą uniknąć dodatkowych kosztów związanych z nowym podatkiem od ogrzewania.
Ponadto, aby chronić gospodarstwa, które mogą dotknąć problemy związane z ubóstwem energetycznym, utworzono Społeczny Fundusz Klimatyczny. Szacunkowy budżet tego programu to prawie 87 miliardów euro i będzie on obowiązywał od 2026 roku do 2032 roku.

W związku z tym, pomimo wprowadzenia nowego podatku od ogrzewania, istnieją środki, które mają na celu pomóc gospodarstwom domowym w przystosowaniu się do tych zmian i promować przejście na bezemisyjne źródła energii, takie jak pompy ciepła​.

System ETS 2. 

Podatek ten wprowadzony zostanie w całej Unii Europejskiej w ramach systemu ETS 2, który ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

System ETS 2 to rozszerzenie systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, wprowadzonego w 2005 roku. ETS 2 ma wejść w życie w 2027 roku i obejmie nowe grupy emitujące CO2, w tym gospodarstwa domowe, które używają paliw kopalnych do ogrzewania, takich jak węgiel lub gaz.

Nie ma jeszcze precyzyjnych informacji na temat wysokości nowego podatku od ogrzewania, ale spekuluje się, że opłata za emisję CO2 może wynosić około 45 euro za tonę. Dodatkowo, wartość ta prawdopodobnie będzie różnić się w zależności od kraju, ze względu na różnice w cenie paliw kopalnych i kosztach ogrzewania.

Podatek ten nie obejmie gospodarstw domowych, które nie są emisyjne, czyli tych, które korzystają z paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła. Najprostszym sposobem uniknięcia płacenia podatku od ogrzewania jest więc zrezygnowanie z paliw kopalnych i inwestowanie w źródła energii odnawialnej​.